fbpx

סדנת סטיילינג
שתחזיר לך את החשק להתלבש

ברוכה הבאה

הסבר על משימות האתגר

הדרכה #1 - מלתחת בסיס

הדרכה #2 - השכבות בביטחון

הדרכה #3 - סודות הלבוש בחורף

הדרכה #4 - השכבה העליונה

הדרכה #5 - החלק התחתון (נעליים)