המלצה של טל רוזונוביץ הלוי

מעבר לדברים ההכרחיים הדרושים ללמוד כדי לעסוק במקצוע, הצוות יצא מגדרו על מנת שבתום הלימודים תהיי ‘אפויה’ בכל האספקטים הרלוונטיים. כן, גם באספקטים שלא העלית בדעתך שיש לתת עליהם את הדעת.

הקורס הוא הוליסטי, הוא מתייחס להתמחות שלך כסטייליסטית מן השורה (ואף יותר מכך), דרך ההיבטים השיווקיים ועד לפרטים הקטנים ביותר שעלייך לקחת בחשבון בבואך לעשות הסבה מקצועית.

רביד ואיילת לוקחות את התפקיד שלהן ברצינות תהומית. הן שם בשביל שאת תצליחי. הן באמת ותמים רואות בזה את מדד ההצלחה שלהן כמורות.