fbpx

המומלצים שלנו ציוד ליוצרות תוכן

ההמלצות בעמוד מבוססות על התנסות אישית / טעם אישי . ההמלצה היא על סמך דעתנו בלבד ואין לנו אחריות על המוצרים עצמם. 

 
חצובה מקל סלפי בלוטות
חצובה

23$

Screenshot 2023-08-20 at 0.18.27
תאורה מרככת

170$

ספריי גיהוץ
ספריי גיהוץ

11 – 19 $

מיקרופון דש לנייד
מיקרופון דש לנייד

18$